Papież awangardy. Tadeusz Peiper – MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE